Wednesday, April 18, 2012

Lể Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Thiếu Úy Trần Việt Huệ Nha Kỹ Thuật
            MILITARY FUNERAL FLAG PRESENTATION

Thông Báo:
Trân trọng kính mời quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu Nha Kỹ Thuật và các đơn vị thuộc QLVNCH  , thân hữu và gia đình đến tham dự
Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho
Cố Thiếu Úy Trần Việt Huệ Nha Kỹ Thuật,
sẽ được tổ chức:

vào lúc 3:00 PM
ngày thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2012

tại Memorial Chapel

Rose Hills Memorial Parks Mortuary
địa chỉ:
3888 Workman Mill Road,
Whittier, Calif. 90601
(562) 699-0921 •

Vào cổng chính theo đường màu xanh ( BLUE LINE) sẻ đến Memorial Chapel
Thiếu Úy Trần Việt Huệ trong toán Quốc Quân Kỳ ( Hầu Kỳ bên trái)
trong ngày Giổ Tổ Hùng Vương tại Westminster, California

Whittier
Rose Hills Memorial Park & Mortuary
3888 Workman Mill Road,

Whittier, Calif. 90601
(562) 699-0921 •

Name: Hue Tran

Confirm the service
at 3:00PM
on Saturday April 28th 2012
Rose Hills Memorial Chapel.
Entrance main gate then follow blue line will guide to Memorial Chapel,

Please see attached map
No comments: